A Flamingo Interiors nevű Facebook oldal (a továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon devizabelföldi, magyar állampolgársággal és magyarországi postázási címmel rendelkező természetes személy vehet részt, aki nem esik az 5. és 9. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos), és aki a Játék időtartama alatt saját Facebook profillal (a továbbiakban: ”Profil”) rendelkezik. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

A Játék ideje alatt egy-egy poszt jelenik meg a Flamingo Interiors Facebook, a flamingointeriorsbudapest Instagram felületen. A posztok arra kérik a játékban résztvevőket, hogy kommentben válaszolják meg, a posztban feltett kérdést.

A játék ideje:

2023. május 08. – 2023. május 22. 

A sorsolás időpontja:

2023. május 22. 12:00

A játék menete: A játék során a Játékosnak a fentebb felsorolt platformok egyikén, a Nyereményjátékot hirdető poszt alá kommentelnie kell. Az összes kommentelő között sorsolunk ki egy nyertest, mind a két felületen egyet. A nyereményjátékban való részvétel a Játékosok számára ingyenes. A nyeremény készpénzre nem váltható. A Játék során egy Játékos egy nyeremény megnyerésére jogosult.

A Lebonyolító a sorsolás után 3 munkanapon belül értesíti a nyertes Játékost azon a platformon keresztül, amelyen a nyertes részt vet a játékban. A Lebonyolító üzenetben tájékoztatja a nyertes Játékost a Lebonyolító elérhetőségeiről. A nyertes Játékos az üzenet kézhezvételétől számított 3 (három) naptári napon belül köteles az Üzenetben megjelölt elérhetőségen a Lebonyolítóval felvenni a kapcsolatot a Nyeremény átvételének körülményeiről történő egyeztetés érdekében. A Szervező nem vállalja a felelősséget a Játékos hibás adatszolgáltatásából (pl. nem saját közösségi média profillal játszott) eredő elmaradásokért, károkért. Ha a játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével, gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult. A nyereményt a Szervező kézbesíti a Játékos által megadott postacímre, kizárólag Magyarországon belül. 

A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy kizárólag a játékra létrehozott e-mail címmel vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós Facebook profillal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak. Továbbá Szervező fenntartja a jogot, hogy vitás esetben a Játékost kizárja a sorsolásból. A nyereményt terhelő személyi jövedelemadó, postázási díj és egyéb járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Ez a promóció NEM a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve. A Játékosok a Játékban való részvételükkel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

· nyertesség esetén nevüket a Szervező és/vagy annak megbízottja minden további feltétel

és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza; és

· részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a Szervező Facebook üzenőfalán. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa.

Flamingo Interiors oldal (Tulajdonos: Flamingo Interiors Kft.)